Suomi Uutiskirje
8.10.2021

Kil­pis­jär­vi

Kil­pis­jär­ven kierros
Suomi Uutiskirje


Unohda arkihuolet ja tule Kilpisjärvelle !


Kilpisjärven kierros

Jos et ole aiemmin ajanut moottorikelkalla, Kilpisjärven kierros tarjoaa mahtavien maisemaelämysten ohella tilaisuuden kokeilla kelkkailua. Aluksi opas perehdyttää turvalliseen moottorikelkkailuun. Ensimmäisenä kohteena on kolmenpyykki. Sitten noustaan puurajan yläpuolelle sijaitsevalle Saanajärvelle. Retkellä avautuvat Kilpisjärven parhaat tunturinäkymät.


Kilpissafarit on vuonna 1995 perustettu kilpisjärveläinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kilpissafarien mukana kuljet turvallisesti.


Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kilpissafarit.fi

Klikkaa ja soita +358 405455123

WWW

https://kilpissafarit.fi/

Suomi Uutiskirje
Suomi Uutiskirje

Suomi Uutiskirje

Tervetuloa Suomi Uutiskirje 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Suomi Uutiskirje on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiUutiskirje.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©SuomiUutiskirje.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021© Suomi Uutiskirje. Kaikki oikeudet pidätetään.