Suomi Uutiskirje
17.5.2021

Kuusamo

Pa­lo­saa­ren poro- ja ka­las­tus­ti­la
Suomi Uutiskirje

Kutsumme teidät ensi kesänä nauttimaan rauhasta ja maalaistunnelmasta porotilalla.


Poro Nook sijoitetaan porotilan parhaalle näköalapaikalle, omaan rauhaisaan pellon nurkkaukseen.

Varaukset ja lisätietoja saat painamalla alla olevaa linkkiä!

Nopean varaajan lisäetuna tarjoamme kaikkiin 12.6. mennessä tehtyihin varauksiin majoittujille mahdollisuuden osallistua porojen aamuruokinta-ohjelmaan veloituksetta.

palosaarenporotila.fi/majoitu-porotilalla/


Palosaaren poro- ja kalastustila

Meskusvaarantie 66
93999 Kuusamo

POSTI(@)PALOSAARENPOROTILA.FI

+358 40 589 1695


Suomi Uutiskirje
Suomi Uutiskirje
Suomi Uutiskirje
Suomi Uutiskirje
Suomi Uutiskirje

Suomi Uutiskirje

Tervetuloa Suomi Uutiskirje 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Suomi Uutiskirje on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiUutiskirje.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©SuomiUutiskirje.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021© Suomi Uutiskirje. Kaikki oikeudet pidätetään.